Regulamin Newslettera

 1. Niniejszy regulamin usługi Newsletter, zwanym dalej „Regulaminem”, określa zasady świadczenia tej usługi przez Monikę Górską @artsby_onikag udostępniony z siedzibą w Chełchy Kmiece 5 06-425 Karniewo, zwany dalej „artsby_onikag”.
 2. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez artsby_onikag na podany przez użytkownika tej usługi adres e-mail wiadomości mailowych zawierających informacje dotyczące pojawiających się nowych artykułów oraz powiadomień zamieszczanych na SM artsby_onikag.
 3. Użytkownik poprzez zawarcie umowy o świadczenie usługi Newsletter z artsby_onikag, udostępnia swój adres e-mail, podany w formularzu rejestracyjnym, w celu otrzymywania wiadomości mailowych, o których mowa w ustępie powyżej.
 4. Usługa Newsletter jest bezpłatna.
 5. Korzystać z usługi Newsletter może każda osoba, która na stronie https://nawykownikkreatywny.subscribemenow.com/ w części dotyczącej Newslettera poda swój adres e-mail, a następnie kliknie przycisk „Potwierdzam”. Kliknięcie wskazanego przycisku powoduje przesłanie podanego adresu e-mail do artsby_onikag i nie powoduje jeszcze zawarcia umowy o korzystanie z usługi Newsletter.
 6. Następnie artsby_onikag na podany adres e-mail wyśle mail aktywacyjny. Przesłany e-mail stanowi ofertę zawarcia umowy o korzystanie z usługi Newsletter. Kliknięcie w link znajdujący się w tym mailu oznacza akceptację Regulaminu oraz Polityki prywatności i powoduje przyjęcie oferty złożonej przez artsby_onikag, co jest równoznaczne z zawarciem umowy o korzystanie z usługi Newsletter.
 7. artsby_onikag informuje, że poszczególne Newslettery stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j.  Dz.U. z 2018 r.  poz. 1191 z późn.zm.).
 8. Umowa o korzystanie z usługi Newsletter zostaje zawarta na czas nieokreślony. 
 9. Użytkownik ma prawo w każdym czasie wypowiedzieć umowę o korzystanie z usługi Newsletter. Wypowiedzenie ma skutek natychmiastowy.
 10. Użytkownik może wypowiedzieć umowę o korzystanie z  Usługi  Newslettera (zrezygnować z otrzymywania Newslettera) w każdym czasie, poprzez aktywowanie („kliknięcie”) linku dezaktywacyjnego otrzymanego w treści Newslettera.
 11. Osoba korzystająca z usługi Newsletter może wypowiedzieć umowę o korzystanie z tej usługi także poprzez skierowanie oświadczenia w tym przedmiocie na adres mailowy hello@artsbyonikag.pl, pocztą na adres portalu artsbyonikag.
 12. Do korzystania z usługi Newsletter konieczny jest dostęp do sieci Internet oraz posiadanie adresu e-mail, natomiast nie jest konieczne spełnienie szczególnych wymagań technicznych poza posiadaniem standardowego systemu operacyjnego oraz standardowej przeglądarki internetowej.
 13. Wszelkie reklamacje należy składać na adres mailowy:hello@artsbyonikag.pl.
 14. W reklamacji należy podać dane osoby zgłaszającej reklamację, niezbędne do przesłania informacji o wyniku rozpatrzenia reklamacji oraz opis na czym polegały nieprawidłowości w usłudze Newsletter, świadczonej przez artsby_onikag.
 15. artsby_onikag rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 16. Rozpoczęcie świadczenia usługi Newsletter nastąpi od razu po zawarciu umowy o korzystanie z usługi Newsletter, na co jej użytkownik wyraża niniejszym zgodę.
 17. W trakcie korzystania z usługi Newsletter zabronione jest dostarczanie – w szczególności w korespondencji z artsby_onikag lub w formularzu rejestracyjnym – treści o charakterze bezprawnym.
 18. Administratorem danych jest Monika Górska @artsby_onikag  zam. Chełchy Kmiece 5, 06-425 Karniewo.
 19. Kontakt z Administratorem możliwy jest w szczególności pod adresem e-mail: hello@artsbyonikag.pl.
 20. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email:iod@cez.gov.pl
 21. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 22. Dane będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody w celu świadczenia usługi Newsletter.
 23. Państwa dane będą przechowywane do momentu odwołania zgody udzielonej poprzez nawiązanie połączenia lub do ustania prawnie usprawiedliwionego celu administratora .
 24. Przysługuje Państwu  prawo dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania oraz do ich usunięcia po ustaniu okresu archiwizacji danych.
 25. Przysługuje Państwu także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 26. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych w Polityce prywatności i plików cookies.
 27. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 25 stycznia 2023 roku.
Shopping Cart